Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016
Αδικίες του Νόμου 3883/2010 αναφορικά με την εξέλιξη των μεταταγμένων Υπαξιωματικών σε Αξιωματικούς Εκτύπωση E-mail

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ.

6509

Ημερομ. Κατάθεσης

30.01.13

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε στο ζήτημα των αδικιών και των προβλημάτων που προκάλεσε ο Ν. 3883/2010 αναφορικά με την εξέλιξη και την ιεραρχία στις Ένοπλες Δυνάμεις (Αρ. Πρωτ. 2946/15.10.2012, 3167/19.10.2012, 3232/21.10.2012 και 4786/05.12.12) τον οποίο ορθώς προτίθεστε να αναθεωρήσετε σύμφωνα με τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις που έχουμε ήδη καταθέσει. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της τροποποίησης πρέπει να λάβετε επίσης υπόψη σας τις αδικίες που προκάλεσε ο Ν.3883/10, στους Αξιωματικούς που προέκυψαν από τις δυνατότητες που έδινε το ΠΔ 46/2005 στους μόνιμους υπαξιωματικούς και ανθυπασπιστές που προέρχονταν από Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και των τριών κλάδων και οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.

Συγκεκριμένα η εν λόγω κατηγορία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων είχαν την δυνατότητα να μετατάσσονται εντός του κλάδου στον οποίο ανήκαν από την ειδικότητα που κατείχαν σε ειδικότητα αξιωματικού σχετική με το πτυχίο τους με την προϋπόθεση ότι υφίσταντο υπηρεσιακές ανάγκες προς συμπλήρωση υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων και εφόσον είχαν συμπληρώσει πραγματική στρατιωτική προϋπηρεσία 11 ετών στο στράτευμα από την ημερομηνία ονομασίας τους σε μόνιμους υπαξιωματικούς και δεν είχαν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους. Η δυνατότητα αυτή που έδινε το προηγούμενο νομικό πλαίσιο αποδείχτηκε εξαιρετικά χρήσιμα για τις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς αξιοποιήθηκαν σύμφωνα με τα προσόντα τους πολλά στελέχη χωρίς να χρειαστεί να προσληφθεί επιστημονικό προσωπικό εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων για την κάλυψη των αναγκών.

Ο Νόμος 3883/2010, με τις κοινώς αποδεκτές πλέον αβλεψίες και προχειρότητες που τον διακρίνουν, διατήρησε αυτή την δυνατότητα για τους μόνιμους υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται να έχουν συμπληρώσει πραγματική στρατιωτική υπηρεσία από τα 11 στα 5 έτη. Επιπρόσθετα δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη για την προαγωγή του Αξιωματικού ο ελάχιστος ή ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό ή τα συνολικά χρόνια του Αξιωματικού, αλλά ο συγκεκριμένος χρόνος σε κάθε βαθμό, ο οποίος αυξήθηκε. Αυξήθηκαν δηλαδή τα απαιτούμενα χρόνια σε κάθε βαθμό.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει πλέον το παράδοξο ότι ενώ οι μόνιμοι Υπαξιωματικοί που θα μεταταχθούν με το Ν 3883/2010, θα έχουν την δυνατότητα εξέλιξης μέχρι τον τελευταίο προβλεπόμενο κατά ειδικότητα βαθμό, οι Αξιωματικοί που προέκυψαν τα προηγούμενα χρόνια και είχαν υπηρετήσει επιπλέον 6 χρόνια όπως προβλεπόταν να μην έχουν πλέον αυτή τη δυνατότητα.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

Προτίθεστε στην τροποποίηση του Ν. 3883/2010 που εξαγγείλατε απαντώντας στις ερωτήσεις μας να αποκαταστήσετε την αδικία που προκλήθηκε σε βάρος των αξιωματικών που προέκυψαν από τις δυνατότητες που έδινε το ΠΔ 46/2005 στους μόνιμους υπαξιωματικούς προερχόμενους από τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και των τριών Κλάδων κατόχους πτυχίων ΑΕΙ;

-Ο-

ΕΡΩΤΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


 

Ενημερώσου για τη δράση μου

 

 

e-ψηφοφορία

Πιστεύετε ότι θα κόψει τις συντάξεις τελικά ο Αλέξης Τσίπρας;
 

 

 

Κεντρικό Πολιτικό Γραφείο Αθηνών:

Χαρ. Τρικούπη 41
Αθήνα, 10 681 (Δες το στο χάρτη)
Τηλ: 210 854 2901,
210 854 2254
Φαξ: 210 854 2813
email:b.oikonomou@parliament.gr